Informace o ochraně osobních údajů

Společnost DVDent, spol. s.r.o. se sídlem Chovatelů 336, Vědomice, IČ 25435710 zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18292 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu     
  • text zprávy/dotazu                                                   

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. 

Tyto osobní údaje budou společností DVDent, spol. s r.o. zpracovávány po dobu vyřízení vašeho požadavku, nejdéle 1 rok, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností DVDent, spol. s r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: např. poskytovatelié zpracovatelských softwarů, smluvní laboratoř.

Webové stránky dvdent.cz ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.