ZUBNÍ CENTRUM PRO CELOU RODINU

      Jedinečný program preventivní péče.                                                             Jsme tu pro vás téměř 30 let.                       Komplexní služby pod jednou střechou.

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ

telefon: + 420 608 520 136

                                                            + 420 416 838 898

e-mail:  recepce@dvdent.cz

Adresa

Chovatelů 336, Vědomice, 413 01

Na váš dotaz odpovíme do 48 hod. 

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s informací o ochraně osobních údajů

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí

8:00 - 17:00 

Úterý

8:00 - 17:00

Středa

8:00 - 13:00

Čtvrtek

7:00 - 17:00

Pátek

7.00 - 13:00

Prostory zubního centra DVDent jsou  klimatizované.  

V čekárně se připojíte na Wi-Fi.

Máme vlastní parkoviště. 

Ordinace v přízemí  jsou bezbariérové.

Vážení klienti, 
objevte naše zubní centrum.

Důsledně prováděná prevence a kvalitní ošetření se vyplatí. Přibývají nám spokojení klienti, kteří chodí jen na preventivní zdravotní prohlídku úst. Oprava zubů je pro ně již minulostí. 

Záleží pouze na Vás, jak často budete potřebovat naši péči. 

Statistika zubního centra DVDent
Statistika zubního centra DVDent


Kvalitní ošetření se Vám vyplatí.

Po důkladném vyšetření Vám zhotovíme detailní plán léčby, časový harmonogram a cenový návrh, který dodržíme. Navrhneme Vám nejvhodnější způsob ošetření a poskytujeme vám na něj  60 měsíců záruky. 

Záruční podmínky ke stažení:


Péče o celou rodinu je pro nás samozřejmostí.

Při doplnění chybějících zubů využíváme efektivní a vědecky ověřené postupy a vy opět vychutnáte oblíbená jídla. 

Při obnově krásného úsměvu používáme moderní technologie a vy se můžete smát na celý svět. 

Při ošetření bázlivých dětí pomůže správný přístup a celá rodina je spokojená.

Cena za ošetření

Cena za ošetření je důležitý faktor při rozhodování o způsobu léčení. Bez vyšetření je však téměř nemožné stanovit cenu za ošetření. Během preventivní zdravotní prohlídky úst Vás vyšetříme. Pokud nejste klienti našeho zubního centra, domluvte si konzultaci

Po důkladném vyšetření, zhotovení rentgenů a fotografií lékař vyhodnotí stav zubů a dásní, určí druh onemocnění a vypracuje léčebný plán s časovým harmonogramem ošetření a cenovou nabídku navrženého postupu léčby. 

Kompletní léčebný plán Vám buď předáme tištěný nebo pošleme šifrovaným e-mailem.

Historie zubního centra DVDent

Po skončení studií začal dr. Daniel Svoboda v roce 1991 pracovat v ordinaci dr. Rudolfa Dauma v Novém Boru. Od roku 1993 byl zaměstnancem PNsP Roudnice nad Labem. 

1.10.1996 zakládá soukromou praxi, kterou v roce 2001 přeměnil ve firmu DVDent spol. s r.o.

Počátek provozu zubního centra je spojen s Roudnicí nad Labem. V budově na  ulici Jana z Dražic 318 provozoval dr. Svoboda 4 ordinace. Tým pracovníků se postupně rozrůstal, přibyli zubní lékaři a dentální hygienistky. Lékaři se začali specializovat na jednotlivé obory zubního lékařství, přibylo spektrum zákroků, zaměstnanci si prohlubují znalosti a schopnosti. Zároveň s vylepšováním dovedností se do zubního centra  pořizují  kvalitnější vyšetřovací a ošetřovací přístroje, nástroje a materiály. Prostory v Roudnici přestávají vyhovovat moderním postupům.

bývalá praxe na ulici Jana z Dražic
bývalá praxe na ulici Jana z Dražic

Proto se 1.8.2010 firma stěhuje do nových prostor Zubního centra DVDent ve Vědomicích. V moderním prostředí pracují zubní lékaři a dentální hygienistky v 9 ordinacích. V budově se nachází zubní laboratoř Luckadentkterá pro vás připravuje fasety, korunky, můstky a zubní protézy.

Již několik let lékaři a dentální hygienistky zubního centra DVDent aktivně školí své kolegyně a kolegy po celé republice na akcích v rámci celoživotního vzdělávání zubních lékařů a dentálních hygienistek. 

Daniel Svoboda je externím učitelem na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se podílí na praktické výuce budoucích zubních lékařů.

Zubní centrum DVDent ve Vědomicích
Zubní centrum DVDent ve Vědomicích

Informace o zpracování osobních údajů 

v souvislosti s léčbou a ošetřením 

 v zubním centru DVDent, spol. s.r.o.


Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. 

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

V případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.